Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Informácie zo zápisnice 35.schôdze výboru SSEDK, konanej 24.02.2012 v Martine. 

  1. Výbor vykonal kontrolu zápisnice z 34. schôdze, ktorú schválil bez pripomienok.
  2. Výbor navrhol a schválil termín, dejisko a tému jesennej školiacej akcie: 21.-22.9. 2012 v Bojniciach, hotel Pod zámkom. Témou budú chemické peelingy, odb. garant MUDr. Hemza.
  3. Výbor navrhol a schválil dejisko, termín konania a témy DERMAPARTY 2012  hotel „Holiday Inn“ Žilina, 6.-8.12.2012. Témami budú: miniinvazívne techniky, botox, botolift, mesobotox, hydroliftingové techniky.
  4. Výbor sa zaoberal zabezpečením sponzorov DERMAPARTY 2012.
  5. Výbor určil p. V. Petrovičovú ako zodpovednú za zabezpečenie hotelových rezervácií oboch podujatí.
 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Zápisnica z výboru

24.3.2018 Výňatok zo zápisnice
2.12.2017 Výňatok zo zápisnice
22.9.2017 Výňatok zo zápisnice
13.5.2016 Výňatok zo zápisnice
13.11.2015 Výňatok zo zápisnice

Partner stránok

Medikus