vyhľadávánie

 
 

Partner stránok

Novinky

DERMAPARTY 2009
Tlačové vyhlásenie

DERMAPARTY 2009<br>Tlačové vyhlásenie Estetická dermatológia a kozmetológia predstavujú stále atraktívnejšiu oblasť pôsobenia lekárov - špecialistov na kožné choroby, ale aj odborníkov z oblasti plastickej chirurgie resp. iných medicínskych i farmaceutických oborov. Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK) vznikla z iniciatívy hŕstky slovenských dermatologičiek pred desiatimi rokmi a oživila tak odkaz priekopníčok, ktoré sa tejto problematike venovali už pred desaťročiami, no i vzhľadom na málo prajné pomery reálneho socializmu nevytvorili nijakú štruktúru, ktorá by zabezpečovala kontinuálne vzdelávanie lekárov – špecialistov o medzinárodných kontaktoch ani nehovoriac. Práve touto cestou sa vydali zakladateľky SSEDK, vedené primárkou MUDr. Hanou Zelenkovou, CSc., ktoré už roky organizujú pre svojich členov a ostatných záujemcov pravidelné odborné podujatia. Ich vrcholom je každoročná decembrová Dermaparty, ktorá sa po skromných začiatkoch už dlhé roky profiluje ako dôležitá súčasť kalendára podujatí vrcholných európskych i svetových odborníkov, ktorí sa jej zúčastňujú pre jej odbornú úroveň i priateľskú atmosféru, ktorá je pre Dermaparty typická. Po rokoch, keď jej dejiskom bola Bratislava resp. Vysoké Tatry sa po druhý raz koná v Žiline.

Záujem ľudí o svoje zdravie ale i vzhľad a snaha o jeho zlepšovanie je prirodzeným dôsledkom civilizačného vývoja i rastúcich ekonomických možností stále širších vrstiev spoločnosti. Okrem iných telesných orgánov sa do centra pozornosti dostáva i koža, s ktorou chodíme každodenne „na trh“, či už si to uvedomujeme alebo nie. Okrem starostlivosti o chorú kožu, vlasy či nechty, ktorá je každodennou prácou dermatológov sa stále viac ľudí snaží udržať si čo najdlhšie mladistvú pleť, bohaté ovlasenie tam, kde krášli a naopak, odstrániť nežiaduce ochlpenie tam, kde pôsobí rušivo. Faktom je, že rušivé zmeny nemusia byť vždy len estetickým problémom – často signalizujú závažnejšie i veľmi vážne ochorenie. Práve v týchto prípadoch je úloha dermatológa špecialistu nezastupiteľná. Jeho odbornosť je však tiež zárukou, že sa i v časoch boomu kozmetickej starostlivosti o vzhľad nestanú pacienti obeťami svojej túžby vyzerať lepšie. „Fušky“ nekvalifikovaných poskytovateľov „skrášlenia“ sa môžu stať príčinou dlhodobej nočnej mory a utrpenia nielen fyzického, ale predovšetkým psychického. SSEDK otvorila našim lekárom – špecialistom dvere do sveta najnovších poznatkov, ktoré boli preverené praxou na tisíckach pacientov. Ich používanie zvyšuje istotu priaznivého efektu liečebných postupov a pacient sa tak neocitá v úlohe pokusného králika. Dôležitou súčasťou odborných podujatí SSEDK a Dermaparty zvlášť sú špecializované prezentácie významných svetových farmaceutických firiem, ktoré na nich oboznamujú odborníkov s výsledkami práce svojich výskumných pracovísk a pokrokmi, ktoré nové terapeutické postupy prinášajú. Nemenej významnými sú workshopy, na ktorých prezentujú uznávaní odborníci nové poznatky i vlastné skúsenosti z oblasti korektívnej dermatológie. Program tohoročnej, jubilejnej Dermaparty je na ne zvlášť bohatý.

Slovenská spoločnosť estetickej dermatológie a kozmetiky (SSEDK), člen Európskej spoločnosti kozmetiky a estetickej dermatológie a Medzinárodnej akadémie kozmetickej dermatológie, usporiada v dňoch 3.-5. decembra 2009 v Žiline svoj jubilejný X. kongres s bohatou účasťou popredných zahraničných odborníkov v tejto oblasti medicíny. Témou kongresu sú moderné liečebné postupy estetickej dermatológie a progresívne metódy rejuvenácie – omladzovania kože. Patrónmi kongresu sú doc. PhDr. František Gahér, PhD, rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, dekan Lekárskej fakulty UK a Ivan Harman, primátor mesta Žilina,. Prednášajúcimi sú významní dermatológovia z Talianska, Grécka, Španielska, Brazílie, Austrálie, Gruzínska, Turecka, Českej republiky, Rumunska, Chorvátska, Libanonu, Kazachstanu, Indie, Poľska, Nemecka, Kórejskej republiky, Bieloruska, Švajčiarska, Francúzska a Slovenska. Rozsiahly odborný program dopĺňajú prezentácie 39 farmaceutických spoločností, ktorých osvedčené i nové produkty patria do arzenálu starostlivosti o kožu, nechty či vlasy.

Dejiskom kongresu a sprievodných akcií pod názvom Dermaparty 2009 je žilinský hotel Holiday Inn. V deň otvorenia kongresu, 4. 12. (v piatok) o 13.00 sa tam koná tlačová konferencia, na ktorej prezidentka SSEDK a organizačného výboru podujatia primárka MUDr. Hana Zelenková, CSc. oboznámi médiá s detailnejšími informáciami o programe kongresu a o aktivitách inštitúcií, ktoré vedie. MUDr. Hana Zelenková je už tretí rok prezidentkou Európskej spoločnosti kozmetiky a estetickej dermatológie (European Society of Aesthetic and Cosmetic Dermatology). Jej voľba do čela najvýznamnejšej európskej odbornej inštitúcie tejto medicínskej špecializácie bola aktom uznania jej dlhoročných zásluh na medzinárodnom poli i aktivít SSEDK, ktorú v r. 2000 založila a odvtedy úspešne vedie.

Archív

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus