vyhľadávánie

 
 

Partner stránok

Novinky

Príhovor prezidentky SSEDK k DERMAPARTY 2017

Príhovor prezidentky SSEDK k DERMAPARTY 2017

Milé kolegyne a kolegovia,

je tu DERMAPARTY 2017! Ani sme sa nenazdali a vkráčali sme do veku dospelosti. Po minuloročnej „stužkovej“ je tu v teraz  ozajstná skúška či medzi „dospelých“ patríme. A je teda čas preukázať, čo sme sa za tie roky naučili,  ako sa nám podarilo krôčik po krôčiku vystúpiť až do elitnej spoločnosti rešpektovaných medzinárodných  kongresov. Organizačný tím Dermaparty v tomto roku „náš“ kongres organizuje už  po 18-ty krát, čo je, myslím, dôvod na malé obzretie sa, ako sme sa k tomuto ročníku prepracovali.

Začínali sme skromne, so stovkou účastníkov na prvom kongrese v Bratislave, no  z roka na rok sa ich počty zvyšovali a pribúdali i renomovaní zahraniční odborníci Boli medzi nimi prezidenti národných  spoločností združujúci dermatológov a estetických dermatológov, ako aj prezidenti EADV, ESCAD, IACD, ISD (čomu sme sa samozrejme mimoriadne tešili a tešíme). V menoslove týchto osobností figurujú  napríklad prof. Katsambas (Grécko), prof. Hercogová (Česká republika), prof. Lotti (Taliansko), prof. Ramos e Silva (Argentína), prof. Milikan (USA), prof. Szepietowski (Poľsko), prof. Assassa (USA), prof. Diehl (Argentína), prof. Serdev (Bulharsko), prof. Batpenova (Kazachstan), prof. Pastrana Fundora (Kuba), prof. Marthan (Francúzsko), prof. Gregurek-Novak (Chorvátsko), Tenenbaum (Švajčiarsko), Ubani (Nemecko), prof. Malek (Jordan), prof. Sulamanidze (Gruzínsko), prof. Adaskievicz (Bielorusko), prezidenti Českej a Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti  a veľa, veľa ďalších. Nie je málo tých, čo sa k nám každý rok vracajú, vždy s chuťou priniesť nové poznatky zo svojich výskumov a praxe.  Počty účastníkov dávno prekročili  hranicu 500. Naším, tak povediac „domovom“, sa za posledné roky stala Žilina v centre  našej krásnej slovenskej domoviny. Na tri dni sa stáva každoročne aj centrom stretnutia významných dermatológov. Atmosféra, ktorá na účastníkov dýchne už pri vchode do hotela a kongresového centra, akoby predznamenávala skvelú kongresovú atmosféru.

Dermaparty sa snažila a snaží predovšetkým o inovatívnu, kvalitnú odbornú časť programu, ale  samozrejme (a to je jej špecifikum) aj o priateľskú atmosféru, zbližovanie a spoznávanie sa kolegov zo všetkých krajín sveta, v čom nijako nepreháňam. Do výpočtu  účastníkov zo všetkých svetových strán nám chýbajú azda už len obyvatelia Arktídy a Antarktídy, ale ktovie, možno sa dočkáme aj takého prekvapenia.  

Rok 2017 bol veľmi bohatý na kongresy a rôzne doškoľovacie akcie.  Pokiaľ by sme mali všetky fyzicky absolvovať,  takmer by nám nezvýšil čas na našu profesiu. O to krajšie je poznanie, že hoc je DERMAPARTY takmer na konci roka, nejeden prednášajúci a účastník sa na ňu teší celý rok. Tomu samozrejme zodpovedá aj počet doposiaľ prihlásených prednášajúcich a zaujatých poslucháčov. Tohoročný počet prihlásených zahraničných účastníkov prekonal i naše optimistické očakávania.  

V tomto roku  trocha netradične skôr, (náš patrón Mikuláš  má veľa  práce a tak sa ohlásil na skorší termín), ale o to usilovnejšie sme sa snažili  zostaviť maximálne zaujímavý a atraktívny program  – a myslím tým všetky oblasti, ktoré si pod pojmom DERMAPARTY predstavujete.

Takže sa spolu s celým organizačným tímom sa teším na stretnutie!

MUDr. Hana Zelenková, PhD., MBA, prezidentka Dermaparty 2017, prezidentka SSEDK a past president ESCAD

 

Dear colleagues,

DERMAPARTY 2017!  Time flies and here we are again. After last year’s Prom we need to take the Matriculation Exam and prove that we have become adults. Now we need to show that we have learned a lot in the past years and we have gradually become one of the most renowned international congresses.

The organising team has already prepared this event for the 18th time, and we would like to take a look back.

We started in a moderate manner, with only a hundred attendants in Bratislava, but every year, the number would grow and we would have more and more foreign presenters, including the Presidents of Societies of Dermatology and Aesthetic Dermatology, such as the EADV, ESCAD, IACD, ISD (which we are very proud of).

Let me name a few: Prof. Andreas Kastambas (Greece), Prof. Jana Hercogová (Czech Republic), Prof. Torello Lotti (Italy), Prof. Maria Ramos E Silva (Argentina), Prof. Larry Milikan (USA), Prof. Jacek Szepietowski (Poland), Prof. Sam Assasa (USA), Prof. Christian Diehl (Argentina), Prof. Nikolay Serdev (Bulgaria), Prof. Gulnar Batpenova (Kazakhstan), Prof. Fernanda Pastrana Fundora (Cuba), Prof. Jules Marthan (France), Prof. Teodora Gregurek-Novak (Croatia), Alain Tenenbaum (Switzerland), Daniel Ubani (Germany), Prof. Medhat Abd Al  Malek (Jordan), Prof. Marlen Sulamanidze (Georgia), Prof. Uladzimir Adaskievich (Belarus). Of course we hosted the Presidents of the Czech and the Slovak Society of Dermatology, and many more. Many of them come to see us every year to share their experience, knowledge, and research results. We have for a long time had more than 500 attendants.

The town of Žilina has become the “home of DERMAPARTY”, as it lies at the heart of our beautiful country. For three days every year, it hosts the meeting of renowned experts in our field. The atmosphere of the venue is on a level expected at world congresses.

Dermaparty is trying to be innovative, as far as the topics are concerned, and to remain the same when it comes to making friends from all over the world. We have not had a presenter from the Arctic and Antarctic yet, but who knows; maybe we will have a surprise guest one day.

2017 was a year rich in congresses and workshops. If we were to attend all of them, we would have no time for work. DERMAPARTY is organised towards the end of the year, so that both the presenters and the attendants can look forward to it. This year we have a really high number of foreign participants. The event is organised a little bit earlier this year, because St. Nicholas was too busy and asked for an earlier date. Hopefully the programme of this year’s DERMAPARTY will meet your expectations!

We are looking forward to meeting you!

M.D.  Hana Zelenková, Ph.D., MBA, President of Dermaparty 2017, President of SSEDK and Past President of ESCAD


Archív

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus