vyhľadávánie

 
 

Partner stránok

Novinky

Príhovor prezidentky SSEDK k DERMAPARTY 2018

Príhovor prezidentky SSEDK k DERMAPARTY 2018

Milé kolegyne a kolegovia,

DERMAPARTY 2018 – bude „troška“ iná ako tie predchádzajúce. Ale neobávajte sa, že by sa tieto zmeny odrazili na kvalite programu! Je to preto, že chystáme na budúci rok dvadsiate výročie nášho kongresu. Tak ako sa to dnes robí, chceme ho mať v „Hollywood style“ a to uznáte vyžaduje dôkladné a dlhé prípravy.

Ale k tohtoročnému programu: z minulosti vieme, že najviac vždy zaujmú workshopy ale najmä vlastné skúsenosti. Preto sme program prednášok zamerali na kazuistiky – teda „Učíme sa pohľadom“. To je presne to, čo každý správny dermatológ potrebuje – vidieť a správne diferenciálne diagnosticky sa rozhodnúť, ako ďalej. Prizvali sme aj v tomto roku osvedčených zahraničných spíkrov, ale predovšetkým dúfame a pevne veríme v bohatú diskusiu a výmenu názorov. Takže nielen sa učíme pohľadom, ale „ako to vidím ja“...

Nechceme byť až zas tak priveľmi skromní a tak verte, že aj v tomto roku sa stretneme večer s Mikulášom a jeho nádielkou a necháme sa rozospievať a roztancovať netradične na folklórnej nôte!!

Takže neostáva mi nič iné ako zaželať vám menom organizačného výboru skvelú kongresovú atmosféru a teším na stretnutie!

MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA, Prezidentka Dermaparty 2018, Prezidentka SSEDK a Past President ESCAD

Dear colleagues,

DERMAPARTY 2018 - will be a "little bit" different than the previous ones. But do not worry, these changes won’t be reflected in the quality of the programme! This is only because we are already planning on the twentieth anniversary of our congress next year. As it is en vogue today, we want to have it the "Hollywood style," and as you can imagine, it requires thorough and long preparation.

But to this year's program: We know from the past that people are always most interested in workshops, but especially in sharing and exchanging experience. That's why we've focused our lecture programme on Case Reports - "Learning by Looking". This is exactly what every proper dermatologist needs – to look and see and correctly decide on the diagnosis and how to proceed further. We have also invited well-recognised foreign speakers, but above all, we firmly believe there will be a lot of discussing and exchanging of views. So, not only are we learning by looking, but also by sharing our views - "as I see it" ...

We do not want to be that modest, and so be reassured that this year we will meet with St. Nicholas and get presents and sing and dance to traditional folk music!

So there is nothing more I can say right now but to wish you a great atmosphere on behalf of Organizing Committee! I am looking forward to meeting you all!

MD. Hana Zelenková, Ph.D., MBA, President of Dermaparty 2018, President SSEDK a Past President ESCAD


Archív

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus