vyhľadávánie

 
 

Partner stránok

Novinky

Príhovor prezidentky SSEDK k DERMAPARTY 2019

Príhovor prezidentky SSEDK k DERMAPARTY 2019

Milé kolegyne a kolegovia,

Medzinárodný kongres DERMAPARTY - je v roku 2019 organizovaný už po dvadsiaty krát.

Pred 20 rokmi sme začínali skromne, so stovkou účastníkov na prvom kongrese v Bratislave, ale z roka na rok sa počty zvyšovali a najmä pribúdali renomovaní zahraniční rečníci, medzi nimi samozrejme prezidenti národných spoločností združujúci dermatológov a estetických dermatológov, ako aj prezidenti EADV, ESCAD, IACD, ISD (čomu sme sa samozrejme všetci mimoriadne tešili a tešíme). Vo menoslove týchto osobností figuruje napríklad prof. Kastambas (Grécko), prof. Hercogová (Česká republika), prof. Lotti (Taliansko), prof. Maria Ramos E Silva (Argentína), prof. Milikan (USA), prof. Szepietowski (Poľsko), prof. Sam Assasa (USA), prof. Diehl (Argentína), prof. Nikolaj Serdev (Bulharsko), prof. Gulnar Batpenova (Kazachstan), prof. Fernanda Pastrana Fundora (Kuba), prof. Jules Marthan (Francúzsko), prof. Teodora Gregurek-Novak (Chorvátsko), Alain Tenenbaum (Švajčiarsko), Daniel Ubani (Nemecko), prof. Abdel Malek (Jordan), prof. Sulamanidze (Gruzia), prof. Adaskievicz (Bielorusko), prezidenti Českej a Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a veľa, veľa ďalších. Nie je ich málo čo sa k nám každý rok vracajú, vždy s chuťou priniesť nové poznatky zo svojich výskumov a praxe. Počty účastníkov dávno prekročili hranicu 500 osôb. Našim tak povediac „domovom“ sa za posledné roky stala Žilina v centre našej krásnej domoviny Slovenska a na tri dni každoročne aj miesto stretnutia významných dermatológov. Atmosféra, ktorá na účastníkov dýchne už pri vchode do hotela a kongresového centra, akoby predznamenávala skvelú kongresovú atmosféru.

Dermaparty sa snažila a snaží predovšetkým o inovatívnu, kvalitnú odbornú časť programu, ale samozrejme (a to je jej špecifikum) o priateľskú atmosféru a zbližovanie a poznávanie kolegov zo všetkých krajín sveta a to nijako nepreháňam. Do výpočtu účastníkov zo všetkých svetových strán nám chýbajú azda obyvatelia Arktídy a Antarktídy, ale ktovie, možno sa v tomto roku dočkáme aj takého prekvapenia.

Počet zahraničných účastníkov z roka na rok prekonáva naše očakávania. V tomto – jubilejnom roku sa snažíme ako vždy zostaviť maximálne zaujímavý a atraktívny program a myslím tým všetky oblasti, ktoré si pod pojmom DERMAPARTY predstavujete.

S celým organizačným týmom sa teším na stretnutie!

MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA, Prezidentka Dermaparty 2019, Prezidentka SSEDK a Past President ESCAD

Dear colleagues,

The Organising Committee has already prepared this event for the 20th time, and we would like to take a look back.

We started in a moderate manner, with only a hundred attendants in Bratislava, but every year, the number would grow and we would have more and more foreign presenters, including the Presidents of Societies of Dermatology and Aesthetic Dermatology, such as the EADV, ESCAD, IACD, ISD (which we are very proud of). Let me name a few: Prof. Andreas Kastambas (Greece), Prof. Jana Hercogová (Czech Republic), Prof. Torello Lotti (Italy), Prof. Maria Ramos E Silva (Argentina), Prof. Larry Milikan (USA), Prof. Jacek Szepietowski (Poland), Prof. Sam Assasa (USA), Prof. Christian Diehl (Argentina), Prof. Nikolay Serdev (Bulgaria), Prof. Gulnar Batpenova (Kazakhstan), Prof. Fernanda Pastrana Fundora (Cuba), Prof. Jules Marthan (France), Prof. Teodora Gregurek-Novak (Croatia), Alain Tenenbaum (Switzerland), Daniel Ubani (Germany), Prof. Medhat Abd Al Malek (Jordan), Prof. Marlen Sulamanidze (Georgia), Prof. Uladzimir Adaskievich (Belarus). Of course we hosted the Presidents of the Czech and the Slovak Society of Dermatology, and many more. Many of them come to see us every year to share their experience, knowledge, and research results. We have for a long time had more than 500 attendants.

Dermaparty is trying to be innovative, as far as the topics are concerned, and to remain the same when it comes to making friends from all over the world. We have not had a presenter from the Arctic and Antarctic yet, but who knows; maybe we will have a surprise guest one day.

DERMAPARTY is organised towards the end of the year, so that both the presenters and the attendants can look forward to it. This year we have a really high number of foreign participants. The event is organised a little bit earlier this year, because St. Nicholas was too busy and asked for an earlier date. Hopefully the programme of this year’s DERMAPARTY will meet your expectations!

We are looking forward to meeting you!

MD. Hana Zelenková, Ph.D., MBA, President of Dermaparty 2019, President SSEDK a Past President ESCAD


Archív

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus