Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Výňatok zo zápisnice z 39. Schôdze výboru Slovenskej spoločnosti estetickej dermatológie a kozmetiky /SSEDK/, konanej 13.05.2016 v hoteli Victoria v Martine


Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola zápisnice, pripomienky
3. Stav hospodárenia
4. Dermaparty 2016 – organizácia, sponzori, príprava
5. Rôzne

1. Schôdzu otvorila a členov výboru privítala viceprezidentka Škutilová
2. Kontrola zápisnice z výboru č.37 - bez pripomienok
3. Stav hospodárenia
4. DERMAPARTY 2016
-lokalita „Hotel Holiday Inn“ v ZA, termín 1.-3.12.2016
-generálny sponzor „Bioderma“
-sponzori a vystavovatelia: farmaceutické firmy, SHP Harmanec
-tlačová konferencia
-odborné témy
5. Rôzne

Výbor SSEDK schvaľuje:

- miesto konania Dermaparty 2016 „Hotel Holiday Inn“ v Žiline

Výbor SSEDK berie na vedomie:

- hlavný sponzor Dermaparty 2016 „Bioderma“
- konanie ďalšieho zasadnutia výboru: 09/2016

Výbor SSEDK ukladá:

- zabezpečiť rezervácia hotela Holiday Inn v Žiline na 12/2016
- osloviť sponzorov a farmaceutické firmy
- stanoviť témy Dermaparty 2016 – klinické a terapeutické problémy v estetickej medicíne, anti-aging medicína, výplne, botulotoxín, dermatochirurgia, kombinované techniky, niťový lifting, hojenie rán od A po Z, dermatózy tváre a krku, novinky v estetickej medicíne
- zabezpečiť záštitu Dermaparty 2016 – primátor Žiliny, dekan LF UK Bratislava

Hotel Victoria, Martin 13.05.2016 zapísala: MUDr.Renáta Valkyová

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus