Výbor SSEDK

Zoznam členov výboru SSEDK, organizačná zložka SLS


Prezident

MUDr. Hana Zelenková, CSc.
Hrabová 735/10, 089 01 Svidník
Pracovisko: primár DOST Svidník,
ul. Dr. Pribulu 2, 089 22, Svidník
Tel. pracovisko: 054/ 788 26 11
Tel.: 054/ 7522 345
Fax.: 054/ 7521 521
Mobil: 0903 609 749
e-mail:zelenkova@vl.sk

Vice-prezident

MUDr. Eva Škutilová, Bajzova 6, 821 08 Bratislava
Pracovisko: Privátna kožná ambulancia,
NÚ TBCRCH, Poddunajské Biskupice , Krajinská 101, 825 56 Bratislava
Tel. pracovisko: 02/ 4025 11 46
Tel.: 02/ 5557 1136
Mobil: 0918 379 784
e-mail: skutilova@stonline.sk

Členovia

Doc. MUDr. Darina Jarčušková,CSc.
Kremnická 11, 040 00 Košice
Pracovisko: Kožná klinika LF UPJŠ Košice,
Tr.SNP 1, 040 66 Košice
Tel. pracovisko: 055/ 6423 848 - sekretariát, 095/ 6403 675- prac.
Tel.: 055/ 6435 652 - domov
Mobil: 0908 035 126

Doc .MUDr. Jagienka Jautová, CSc.
Podhradová 36, 040 01 Košice
Pracovisko: prednosta kožnej kliniky LF UPJŠ Košice,
Tr.SNP 1, 040 66 Košice
Tel. pracovisko: 055/ 6423 848,
Tel.: 055/ 6718 85
Mobil: 0902 151 504
e-mail: jagienka.jautova@post.sk

MUDr. Nejdková Alena
Čajakova 4, 010 01 Žilina
Pracovisko: Kožná akorektívna ambulancia s.r.o
PK II M V. Spanyola 43, 010 01 Žilina
Tel pracovisko: 041/ 7234 068, 041/ 5110 742
Tel.: 041/ 72 441 1
Mobil: 0903 179 075
e-mail: nejdkova@pobox.sk

MUDr. Božena Grünwaldová
P.O.Hviezdoslava 2390, 95501, Topoľčany
Pracovisko: Kožná ambulancia Topoľčany
Tel.: 038/5321959
Mobil: 0905 220 468
e-mail: bozena123@zoznam.sk

MUDr. Ingrid Kieselová
Párovské Háje 34, 94911 Nitra
Pracovisko: Kožné oddelenie FN Nitra, Špitálska 6, 949 88 Nitra
Tel.: 037/ 6554 631
Fax.: 037/ 6554 632
Mobil: 0903 240 054
e-mail: ingrid.kieselova@email.cz

MUDr. Renáta Valkyová
Švermova 51, 974 01 Banská.Bystrica
Pracovisko:Derma Med, s.r.o. Kyjevské námestie č.1, 974 04 Banská Bystrica
Tel. pracovisko: 048/ 413 55 11
Tel.domov: 048/ 4135 034
Mobil: 0907/ 828 437
e-mail:renata_valkyova@hotmail.com
web: www.laserderm.sk

MUDr. Milan Urbáni
ČSA 29, 974 01 Banská Bystrica
Pracovisko: kožné oddelenie Nemocnica F.D.Roosewelta,
Nám. Ĺ.Svobodu l, 975 17 Banská Bystrica
Tel. pracovisko: 048/ 441 36 82
Mobil: 0905 434 223
e-mail murbani@nspbb.sk

MUDr. Mohammed Hemza
Bojnice
Pracovisko: súkromná kožná ambulancia, Bojnice
Mobil: 0905 255 947
e-mail: hemza@stonline.sk

Revízor

MUDr. Milena Osuská
Palisády 32, 811 06 Bratislava
Pracovisko: Kožná klinika FN Bratislava, Mickiewiczova 13
813 69 Bratislava
Pracovisko: 02/ 57 290 685, 02/ 57 290 413
Tel.: 02/ 54 410 082
Mobil: 0914 122 358
e-mail:milena.osuska@post.sk

Sekretariát

Valika Petrovičová
Sekretariát Valika Petrovičová Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3
813 22 Bratislava
Ústredňa: +421 2 5290 2020, 5292 2017, 5292 2019
Fax: +421 2 5263 5611
Mobil: 0905 530 372
e-mail: petrovicova@sls.sk
web: www.sls.sk
 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus