Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Najdôležitejšie body zápisnice z 31. schôdze výboru SSEDK, konanej 11. septembra 2009 v Bojniciach

  1. V súvislosti s prípravou X. kongresu SSEDK Dermaparty 2009 bolo rozhodnuté, že abstrakty prednášok budú publikované v časopise Derma 3.tisícročia č. 3.-4. 2009.
  2. Pripravený je zoznam ocenených pri príležitosti 10. výročia: významní zahraniční dermatológovia – účastníci aktivít Spoločnosti, (čestné členstvo SSEDK), organizátori. Ocenenia budú odovzdané na slávnostnom otvorení Dermaparty.
  3. Na 18. kongrese EADV v Berlíne v dňoch 7.-11. októbra 2009 bude SSEDK reprezentovať prezidentka Dr. Zelenková, ktorá predsedá sekcii organizovanej ESCAD v spolupráci s IACD
  4. Školiaca akcia SSEDK bude na jar 2010 v Bojniciach, termín bude čoskoro spresnený. Za pridelenie kreditov na podujatiach SSEDK v r. 2010 zodpovedá p. Petrovičová.
  5. Winter Academy Dermatology sa bude konať 8.-11. apríla 2010 v St. Moritz + Pontresina, oznam a kontakt na organizátorov bude pre záujemcov o účasť na tomto podujatí zverejnený na web-stránke Spoločnosti. Členkou medzinárodného výboru je Dr. Zelenková, ktorá bude predsedať jednej zo sekcií.
  6. 19. kongres EADV sa bude konať 6.-10. októbra 2010 v Göteborgu (Gothenburgu) vo Švédsku. Prezidentka SSEDK bude spolupredsedať sekcii C 13 venovanej kozmetickej dermatológii.
  7. Medzinárodný kongres ESCAD – Cosmoderm XVI – bude 9.-12. decembra v Drážďanoch, vo výkonnom výbore Slovensko reprezentuje Dr. Zelenková ako Immediate Past President.
  8. Za dopĺňanie aktuálnych materiálov na web-stránku Spoločnosti zodpovedá Dr. Osuská.
  9. Generálnym partnerom SSEDK na rok 2010 je firma Bioderma.

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus