Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Najdôležitejšie body zo zápisnice z 32. schôdze výboru SSEDK, konanej 16.04. 2010 v Bojniciach.

  1. Výbor sa zaoberal termínom, dejiskom XI. Dermaparty, jej technickým i finančným zabezpečením (sponzori), protektormi podujatia a odbornou tematickým orientáciou.
  2. Ťažiskovými témami budú: akne, psoriáza, rozacea, onkodermatológia a dermatoskopia.
  3. XI. Dermaparty sa bude konať v dňoch 2.- 4.12.2010
  4. Abstrakty treba zaslať do konca augusta 2010.
  5. Prvá informácia o Dermaparty 2010 bude rozoslaná v najbližších týždňoch.
  6. Výboru bola podaná informácia o stave hospodárenia SSEDK a z neho plynúcich východísk pre budúce aktivity Spoločnosti.
  7. Výbor bol informovaný plánovaných vzdelávacích a domácich i zahraničných kongresových aktivitách v oblasti dermatológie v súvislosti s termínmi plánovaných podujatí a ich možným súbehom. V tejto súvislosti rozhodol o naplánovaní ďalšej školiacej akcie SSEDK v Bojniciach, ktorá sa bude konať v marci 2011.
  8. Výbor bol informovaný o stave internetovej stránky Spoločnosti a o možnosti informovať jej prostredníctvom o budúcich podujatiach týkajúcich sa zamerania Spoločnosti resp. s priamou účasťou jej členov alebo organizovaných partnerským nadnárodnými organizáciami (ESCAD).
  9. Výbor zvážil možnosť zverejniť zoznam členov SSEDK na internetovej stránke, v prípade záujmu i s e-mailovými adresami.
  10. Bola podaná informácia o prvom čísle Dermy 3.tisícročia, ktoré práve vyšlo.
 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus