Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Informácie zo zápisnice zo schôdze výboru SSEDK, konanej 18. februára 2011 v hoteli Kaskády na Sliači


  1. Výbor zhodnotil XI. Dermaparty, ktorá sa konala 2.-4. decembra 2010 v Žiline na základe názorov účastníkov i reprezentantov firiem ako úspešné podujatie.
  2. Výbor rozhodol o termíne tradičného školiaceho SSEDK podujatia „Tvár“, ktoré sa bude konať v dňoch 6.-7. mája 2011. Jeho dejisko i odborné zameranie bude čoskoro oznámené.
  3. Výbor sa opätovne zaoberal termínom, dejiskom, odborným programom a organizačným zabezpečením XII. Dermaparty.
  4. Termín konania XII. Dermaparty bude 1.-3.december 2011.
  5. Dejiskom XII. Dermaparty bude po rokoch opäť Bratislava, konkrétne moderný Austria Trend Hotel v pešej zóne pár krokov od Grassalkovichovho paláca, sídla prezidenta SR. Výbor si vypočul informáciu členov poverených posúdením priestorov (MUDr. Škutilová, MUDr. Urbáni) a poveril MUDr. Osuskú opätovným preverením kapacitných možností so zameraním ubytovanie, prednáškové a spoločenské priestory (slávnostné otvorenie podujatia) a na priestory pre firmy.
  6. Protektormi podujatia májú byť dekan LF UK prof. MUDr. Peter Labaš, PhD, osloví ho MUDr. Osuská, primátor hl. mesta SR Milan Vtáčnik a minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik, osloví ich MUDr. Škutilová.
  7. Informácie o ťažiskových témach XII. Dermaparty a prvá organizačná informácia o registrácii, poplatkoch a pod. bude podaná do mája 2011, abstrakty bude treba zaslať do konca augusta. Všetky informácie o podujatí budú dostupné na internetovej stránke SSEDK (zodpovedná MUDr. Osuská).
  8. Významných zahraničných odborníkov osloví v súvislosti s ich aktívnou účasťou na XII. Dermaparty prezidentka Spoločnosti prim. MUDr. Zelenková.
 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus