Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Informácie zo zápisnice z 34. schôdze výboru SSEDK, konanej dňa 23. 9. 2011 v Martine

  1. Výbor vykonal kontrolu zápisnice z 33. schôdze výboru, ktorú schválil bez pripomienok.
  2. Členovia výboru zhodnotili stav príprav Dermaparty 2011. Potvrdení boli sponzori podujatia, (generálny: Bioderma, zlatý: Pierre Fabre, strieborný: GSK, bronzový: Galderma)
  3. Výbor vzal na vedomie informácie o technickom zabezpečení odb. časti podujatia a o stave príprav odborného programu. Schválil hotel Hilton ako dejisko galavečera, ktorého sponzorom bude firma Bioderma a vzal na vedomie informáciu o programovej štruktúre galavečera. Spresnili sa informácie o spôsobe hotelového ubytovania účastníkov (Austria Trend hotel), kyvadlovej doprave do dejiska galavečera a o výstavných plochách vymedzených pre farmaceutické firmy v súvislosti s priestorovými možnosťami dejiska podujatia.
  4. O dodaných abstraktoch odb. programu informovala MUDr. Nejdková
  5. Informácia pre médiá a tlačovú konferenciu o podujatí zabezpečí MUDr. Osuská
  6. Výbor schválil Dudince (hotel Diamant) ako dejisko jarnej školiacej akcie SSEDK (apríl 2012)
  7. Výbor schváli termíny svojich ďalších zasadnutí (2) v r. 2012
  8. Výbor vzal na vedomie informáciu o termínoch školiacich akcií asociácie „Kožní lekári za zdravú kožu“ na r. 2012: 17.-18.2., 18.-19.5., 14.-15.9., 9.-10.12.

V súvislosti s informáciami poskytnutými zo strany SLS došlo k zmenám v zozname členov SSSEDK,  ktorého aktuálna verzia je na úvodnej webovej stránke Spoločnosti  („Lekári“).

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus