Zápisnica z výboru

Výňatok zo zápisnice


Informácie zo zápisnice z 36. schôdze výboru SSEDK konanej 8.2.2013 v hoteli Kaskády

1. Schôdzu otvorila a členov výboru privítala prezidentka MUDr. Zelenková
2. Výbor vykonal kontrolu zápisnice z 35. schôdze výboru a schválil ju bez pripomienok.
3. Výbor schválil termín, dejisko a témy DERMAPARTY 2013. Konať sa bude v dňoch 5.-7.12. 2013 v hoteli Holiday Inn v Žiline. Témami budú miniinvazívne techniky, peeling TCA, hydrolifitingové techniky, botolift, botox a mesobotox. Za odborný program zodpovedá MUDr. Nejdková. Výbor sa venoval aj otázke oslovenia predpokladaných sponzorov podujatia.
4. Výbor poveril MUDr. Zelenkovú napísaním kondolenčného listu manželke zosnulého prof. MUDr. Pavla Bartáka CSc.

 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus