vyhľadávánie

 
 

Partner stránok

DERMA 3. tisícročia

DERMA 3.TISÍCROČIA
ODBORNÝ ČASOPIS DERMATOVENEROLÓGIE, ESTETICKEJ DERMATOLÓGIE A KOZMETIKY


REDAKČNÁ RADA
Šéfredaktorka:
doc.MUDr.Jagienka Jautová,PhD., Klinika dermatovenerológie UPJŠ LF a FN Košice, Slovensko
jagienka.jautova@upjs.sk

Zástupkyňa šéfredaktorky:
MUDr.Eva Škutilová, Neštátna kožná ambulancia, Nemocnica Podunajské Biskupice, Slovensko

Čestná redakčná rada:
Prof.MUDr.Jozef Buchvald,DrSc., Kožná klinika FN, Bratislava, Slovenská republika Prof.Eckart Haneke, Prezident ESDS – European Society for Dermatologic Surgery, SNR doc.MUDr.Karel Ettler,CSc., Kožní klinika FN Hradec Králové, Česká republika Angela Janousek, IFSCC – International Federation of Societies of Cosmetic Chemists, UK MUDr.Ján Koller,CSc., Centrum popálenín a rekonštrukčnej chirurgie, NsP Ružinov, Bratislava, SR
Prof.Torello Lotti, Department of Dermoscience, University of Florence, Florence, Italy Prof.Millikan Larry, E., M.D., Dep. of Dermatology, Tulane University Med. School, New Orleans, USA
Christopher Rowland Payne, General Secretary ESCAD European Society of Cosmetic and Aesthetic Dermatology, UK Prof.Waldemar Placzek, Dep. of Dermatovenerology, Bydgoszcz, Poľsko MUDr.Jaroslav Strejček,CSc., Centrum dermatologické angiologie, Říčany u Prahy, Česká republika
Christian Le Tallec, Directeur Général de Division Cosmétique Active Internationale, Belgicko
Barbara Walkiewicz – Cyranska, Prezidentka Poľskej spoločnosti pre estetickú dermatológiu, Poľsko Prof.MUDr.Jaczek Szepietowski, Kožná klinika, Wroclav, Poľsko

Výkonná redakčná rada:
MUDr.Renata Faberová,PhD., FN Brno-PDM, Kožní oddělení, 1.Detská klinika, Brno, ČR
MUDr.Bohdan Holý, Neštátna kožná ambulancia, Žilina, Slovenská republika
Prim.MUDr.Alena Nejdková, Neštátna kožná ambulancia, Žilina, Slovenská republika
Prof.MUDr.Alena Pospíšilová,CSc., Kožní klinika FN, Brno – Bohunice, Česká republika
doc.MUDr.Jarmila Rulcová,CSc., Kožní klinika FN, Brno – Bohunice, Česká republika
doc.MUDr.Danka Švecová,CSc., Kožná klinika FN, Bratislava, Slovenská republika
MUDr.Milan Urbáni, Kožná klinika, Nemocnica F.D.Roosvelta, Banská Bystrica, Slovenská republika
MUDr.Renata Valkyová, Neštátna kožná ambulancia, Banská Bystrica,Slovenská republika
doc.MUDr.Olga Vohradníková,CSc., prezidentka České společnosti pro korektivní
dermatologii, Praha, Česká republika
Prim.MUDr.Hana Zelenková,PhD., DOST Svidník, Slovenská republika


ISSN: 1335 – 7913

Príspevky do časopisu zasielať na adresu:
doc.MUDr.Jagienka Jautová,PhD.
jagienka.jautova@upjs.sk
 

Staňte sa členom

Členstvo v SSEDK umožňuje podchytit zvýšený záujem o kozmetickú a estetickú dermatológiu.
chcem sa stať členom

Partner stránok

Medikus